Service
Installation

Ventilationskontroll AB erbjuder totalentreprenad samt utförandeentreprenad inom avancerad luftbehandling och värmeåtervinning. Vi erbjuder även konstruktion, service samt OVK besiktning. Våra kunder finns inom privata företag och kommunala verksamheter. Vi satsar medvetet på kvalitativa produkter och på gedigen kunskap inom företaget. En bra kombination i arbetet att uppnå optimala värme och ventilationssystem.

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll
Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av behörig sakkunnig och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs mot gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.